Art: Vildapel - Malus sylvestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vildapel som värdväxt för dess larver.

Bandad apeldvärgmal - Stigmella malella
Ljus rönndvärgmal - Stigmella magdalenae
Skimmerdvärgmal - Stigmella oxyacanthella
Bandad rönndvärgmal - Stigmella sorbi
Brun apeldvärgmal - Stigmella incognitella
Fjällig apeldvärgmal - Bohemannia pulverosella
Munkdvärgmal - Ectoedemia atricollis
Hagtornskronmal - Bucculatrix bechsteinella
Apelveckmal - Callisto denticulella
Rönnveckmal - Parornix scoticella
Apelguldmal - Phyllonorycter blancardellus
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Hagtornspinnmal - Scythropia crataegella
Apelspinnmal - Yponomeuta malinellus
Apelpuckelmal - Leucoptera malifoliella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Slånlansettmal - Lyonetia prunifoliella
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Björksäckmal - Coleophora serratella
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Körsbärssäckmal - Coleophora prunifoliae
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Småprickig blåbärsvårvecklare - Acleris lipsiana
Häggskottsvecklare - Epinotia signatana
Apelbarkvecklare - Enarmonia formosana
Äpplevecklare - Cydia pomonella
Slånspinnare - Cilix glaucata
Hagtornsmalmätare - Eupithecia insigniata

Översikt: Värdväxter
Familj: Rosväxter - Rosaceae
Släkte: Aplar - Malus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt