Släkte: Hagtornar - Crataegus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Hagtornar som värdväxt för dess larver.

Lövskogskäkmal - Micropterix tunbergella
Dubbelkäkmal - Micropterix aruncella
Paradoxdvärgmal - Stigmella paradoxa
Kungsdvärgmal - Stigmella regiella
Pärldvärgmal - Stigmella crataegella
Skimmerdvärgmal - Stigmella oxyacanthella
Opaldvärgmal - Stigmella hybnerella
Brun hagtornsdvärgmal - Stigmella perpygmaeella
Munkdvärgmal - Ectoedemia atricollis
Mörk kambladskärare - Incurvaria masculella
Gråhårig säckspinnare - Sterrhopterix fusca
Hagtornskronmal - Bucculatrix bechsteinella
Apelveckmal - Callisto denticulella
Hagtornsveckmal - Parornix anglicella
Hagtornsguldmal - Phyllonorycter oxyacanthae
Apelguldmal - Phyllonorycter blancardellus
Eldtornsguldmal - Phyllonorycter leucographellus
Sirlig björkguldmal - Phyllonorycter corylifoliellus
Hagtornspinnmal - Scythropia crataegella
Slånspinnmal - Yponomeuta padellus
Apelspinnmal - Yponomeuta malinellus
Pärongråmal - Swammerdamia pyrella
Rönngråmal - Swammerdamia compunctella
Hagtornsgråmal - Paraswammerdamia lutarea
Häggskottsmal - Argyresthia semifusca
Hagtornsknoppmal - Argyresthia bonnetella
Apelhöstmal - Ypsolopha asperella
Hagtornshöstmal - Ypsolopha scabrella
Apelpuckelmal - Leucoptera malifoliella
Körsbärslansettmal - Lyonetia clerkella
Rönnvårmal - Semioscopis steinkellneriana
Hagtornsmärgmal - Blastodacna hellerella
Ekpraktmal - Carcina quercana
Ljuskantad slånsäckmal - Coleophora adjectella
Gulgrå rönnsäckmal - Coleophora siccifolia
Apelsäckmal - Coleophora spinella
Vitkantad rönnsäckmal - Coleophora trigeminella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Brudbrödsäckmal - Coleophora potentillae
Vattrad rönnsäckmal - Coleophora hemerobiella
Pudrad hasselsäckmal - Coleophora anatipennella
Fruktträdsböjmal - Recurvaria nanella
Svartvit böjmal - Recurvaria leucatella
Hagtornskantmal - Teleiodes vulgellus
Äppelglasvinge - Synanthedon myopaeformis
Blåfläckig träfjäril - Zeuzera pyrina
Rosensommarvecklare - Acleris holmiana
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Sikelhöstvecklare - Acleris rhombana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Häggvårvecklare - Acleris umbrana
Rosenvårvecklare - Acleris cristana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Hagtornsgråvecklare - Neosphaleroptera nubilana
Höstlångvecklare - Exapate congelatella
Vårlångvecklare - Tortricodes alternella
Tulkörtsvecklare - Sparganothis pilleriana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Porssommarvecklare - Archips betulanus
Trysommarvecklare - Archips xylosteanus
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Fållad askvecklare - Clepsis consimilana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Häggrullvecklare - Eudemis porphyrana
Apelknoppvecklare - Hedya nubiferana
Stenfruktsvecklare - Hedya pruniana
Svartpunktsbrokvecklare - Hedya atropunctana
Sotfläcksvecklare - Rhopobota naevana
Häggskottsvecklare - Epinotia signatana
Hagtornsbladvecklare - Gypsonoma dealbana
Större nyponvecklare - Notocelia cynosbatella
Större rosenvecklare - Notocelia roborana
Hagtornsskottvecklare - Notocelia trimaculana
Hagtornssikelvecklare - Ancylis selenana
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Björksikelvecklare - Ancylis tineana
Hagtornsbärvecklare - Grapholita janthinana
Hagtornssolvecklare - Pammene agnotana
Rödspetsad solvecklare - Pammene rhediella
Slånsolvecklare - Pammene spiniana
Svart eksolvecklare - Pammene germmana
Apelgnidmal - Choreutis pariana
Snedbandat slånmott - Acrobasis suavella
Rönnbladsmott - Acrobasis advenella
Marmorerat slånmott - Acrobasis marmorea
Plommonängsmott - Udea prunalis
Hagtornsspinnare - Trichiura crataegi
Björkspinnare - Eriogaster lanestris
Buskringspinnare - Malacosoma neustrium
Rostfärgad bladspinnare - Gastropacha quercifolia
Segelfjäril - Iphiclides podalirius
Hagtornsfjäril - Aporia crataegi
Eldsnabbvinge - Thecla betulae
Körsbärsfuks - Nymphalis polychloros
Bandad hallonspinnare - Habrosyne pyritoides
Slånspinnare - Cilix glaucata
Krusbärsmätare - Abraxas grossulariata
Pudrad skymningsmätare - Plagodis pulveraria
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Grå fjädermätare - Phigalia pilosaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Grågul frostmätare - Agriopis marginaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Fläckatlasmätare - Lomographa bimaculata
Bandatlasmätare - Lomographa temerata
Brunaktig frostmätare - Theria rupicapraria
Ullgumpsmätare - Alsophila aescularia
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Vitbrokig parkmätare - Eulithis prunata
Tvåfärgad fältmätare - Plemyria rubiginata
Hasselfältmätare - Electrophaes corylata
Vägtornsmätare - Triphosa dubitata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Rönnmalmätare - Eupithecia exiguata
Hagtornsmalmätare - Eupithecia insigniata
Gråblek malmätare - Eupithecia ochridata
Gullrismalmätare - Eupithecia virgaureata
Större ekmalmätare - Eupithecia abbreviata
Mindre ekmalmätare - Eupithecia dodoneata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Grön malmätare - Pasiphila rectangulata
Grön lobmätare - Acasis viretata
Ekorrspinnare - Stauropus fagi
Alaftonfly - Acronicta alni
Treuddsaftonfly - Acronicta tridens
Psiaftonfly - Acronicta psi
Streckaftonfly - Acronicta strigosa
Syraftonfly - Acronicta rumicis
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Gulbandat ordensfly - Catocala fulminea
Hagtornsfly - Allophyes oxyacanthae
Pyramidbuskfly - Amphipyra pyramidea
Hösttaggfly - Asteroscopus sphinx
Blåhuva - Diloba caeruleocephala
Rödlätt sälgfly - Orthosia miniosa
Mindre sälgfly - Orthosia cruda
Gotiskt sälgfly - Orthosia gothica
Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Gulrött backfly - Agrochola helvola
Läderbackfly - Agrochola macilenta
Tvärlinjerat backfly - Agrochola circellaris
Svartprickigt plattfly - Conistra rubiginosa
Trefläckigt vågfly - Eupsilia transversa
Grönbrunt ekfly - Dryobotodes eremita
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Brunt ängsfly - Mniotype adusta
Brunrött rovfly - Cosmia pyralina
Ockragult rovfly - Cosmia trapezina
Gröngrått lundfly - Polia hepatica
Ärtfly - Ceramica pisi
Kommajordfly - Agrotis ipsilon
Leverbrunt bandfly - Noctua comes
Brunviolett bandfly - Noctua janthe
Gråviolett bandfly - Noctua janthina
Rödbrunt bandfly - Noctua interjecta
Spåmansjordfly - Graphiphora augur
Mångformigt jordfly - Diarsia mendica
Gäck - Trichosea ludifica
Hasselfly - Colocasia coryli
Gråpucklig trågspinnare - Nola cucullatella
Brunpucklig trågspinnare - Nola confusalis
Brun björnspinnare - Arctia caja
Lövskogsnunna - Lymantria dispar
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea
Körsbärsrödgump - Euproctis similis
Bokspinnare - Calliteara pudibunda
Aprikostofsspinnare - Orgyia antiqua
Kärrtofsspinnare - Orgyia recens

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt