Släkte: Rubusar - Rubus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rubusar som värdväxt för dess larver.

Praktdvärgmal - Stigmella splendidissimella
Fingerörtsdvärgmal - Stigmella poterii
Stenbärsdvärgmal - Ectoedemia rubivora
Mosseknoppmal - Lampronia luzella
Hallonknoppmal - Lampronia corticella
Blåhallonknoppmal - Lampronia flavimitrella
Blåbärsbladskärare - Incurvaria oehlmanniella
Smultronbladskärare - Incurvaria praelatella
Brämluggmal - Coptotriche marginea
Björnbärsluggmal - Coptotriche heinemanni
Mindre stråsäckspinnare - Psyche casta
Smultronskäckmal - Tinagma perdicellum
Höstdagmal - Diurnea lipsiella
Nyponsäckmal - Coleophora gryphipennella
Vägtornssäckmal - Coleophora violacea
Brudbrödsäckmal - Coleophora potentillae
Glitterdystermal - Argolamprotes micella
Trebandad stävmal - Chionodes viduellus
Hallonglasvinge - Pennisetia hylaeiformis
Fläckhöstvecklare - Acleris laterana
Olvonvårvecklare - Acleris schalleriana
Vitbrokig rosenhöstvecklare - Acleris variegana
Smultronhöstvecklare - Acleris aspersana
Glansig bokvårvecklare - Acleris ferrugana
Matt björkvårvecklare - Acleris notana
Hallonvårvecklare - Acleris rufana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Fållad lövskogsbredvecklare - Capua vulgana
Fruktträdssommarvecklare - Archips podanus
Björnbärsbredvecklare - Pandemis dumetana
Grå lövträdsbredvecklare - Syndemis musculana
Sidengrå bredvecklare - Zelotherses unitana
Blek fruktvecklare - Epiphyas postvittana
Sommarfruktsvecklare - Adoxophyes orana
Nättecknad fjällknoppvecklare - Apotomis algidana
Svart blåbärsknoppvecklare - Apotomis sauciana
Klubbfläckad brokvecklare - Orthotaenia undulana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Videhakvecklare - Gypsonoma nitidulana
Större nyponvecklare - Notocelia cynosbatella
Mörk rosenvecklare - Notocelia tetragonana
Björnbärsvecklare - Notocelia uddmanniana
Större rosenvecklare - Notocelia roborana
Smultronsikelvecklare - Ancylis comptana
Getapelsikelvecklare - Ancylis unculana
Slånsikelvecklare - Ancylis achatana
Hallonkonkavmal - Schreckensteinia festaliella
Blekgult ängsmott - Udea lutealis
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Mindre påfågelspinnare - Saturnia pavonia
Ligustersvärmare - Sphinx ligustri
Myrvisslare - Pyrgus centaureae
Smultronvisslare - Pyrgus malvae
Kattunvisslare - Pyrgus alveus
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Silverstreckad pärlemorfjäril - Argynnis paphia
Älggräspärlemorfjäril - Brenthis ino
Prydlig pärlemorfjäril - Boloria euphrosyne
Frejas pärlemorfjäril - Boloria freija
Friggas pärlemorfjäril - Boloria frigga
Fläckig hallonspinnare - Thyatira batis
Bandad hallonspinnare - Habrosyne pyritoides
Slånspinnare - Cilix glaucata
Pudrad skymningsmätare - Plagodis pulveraria
Citronmätare - Opisthograptis luteolata
Grågul månmätare - Selenia dentaria
Rovmätare - Crocallis elinguaria
Plommonmätare - Angerona prunaria
Lurvig vintermätare - Lycia hirtaria
Björkmätare - Biston betularia
Guldgul frostmätare - Agriopis aurantiaria
Lindmätare - Erannis defoliaria
Fruktträdslavmätare - Peribatodes rhomboidaria
Vågbräddad lavmätare - Alcis repandata
Dubbelvågig lavmätare - Ectropis crepuscularia
Större ringmätare - Gnophos obfuscata
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Brunfläckig lundmätare - Hemithea aestivaria
Tandad lundmätare - Thalera fimbrialis
Ljusgrön lundmätare - Jodis lactearia
Rödpudrad lövmätare - Idaea muricata
Hallonfältmätare - Mesoleuca albicillata
Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata
Mindre frostfjäril - Operophtera brumata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Grått aftonfly - Acronicta auricoma
Syraftonfly - Acronicta rumicis
Skuggsprötfly - Herminia tarsicrinalis
Spetsstreckat tofsfly - Herminia grisealis
Gulgrått tofsfly - Herminia tarsipennalis
Björnbärsfly - Grammodes stolida
Humlenäbbfly - Hypena rostralis
Gammafly - Autographa gamma
Vitfläckat glansfly - Deltote pygarga
Palpfly - Trisateles emortualis
Guldfly - Pyrrhia umbra
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Lingonplattfly - Conistra vaccinii
Rostgult plattfly - Conistra rubiginea
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Mindre glansfly - Elaphria venustula
Mörkbrunt skuggfly - Rusina ferruginea
Tandfly - Phlogophora meticulosa
Raggfly - Hyppa rectilinea
Brungrått lundfly - Polia bombycina
Dimlundfly - Polia nebulosa
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Brunt lundfly - Lacanobia thalassina
Brokigt lundfly - Lacanobia contigua
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Ärtfly - Ceramica pisi
Bredbandat bandfly - Noctua fimbriata
Leverbrunt bandfly - Noctua comes
Gråviolett bandfly - Noctua janthina
Ryskt bandfly - Cryptocala chardinyi
Mångformigt jordfly - Diarsia mendica
Fuktängsjordfly - Diarsia dahlii
Rödbrunt jordfly - Diarsia brunnea
Hallonjordfly - Diarsia rubi
Sumpängsjordfly - Diarsia florida
Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Blågrått jordfly - Xestia ashworthii
Svartpunktsjordfly - Xestia baja
Backjordfly - Xestia collina
Tvärlinjerat jordfly - Xestia sexstrigata
Gråribbat kvällsfly - Naenia typica
Vit trågspinnare - Meganola albula
Vitpucklig trågspinnare - Nola aerugula
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Gul tigerspinnare - Spilarctia lutea
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Brun björnspinnare - Arctia caja
Fläckig glansspinnare - Callimorpha dominula
Äpplerödgump - Euproctis chrysorrhoea
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
Aprikostofsspinnare - Orgyia antiqua
Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides
Kärrtofsspinnare - Orgyia recens

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt