Art: Blåmunkar - Jasione montana

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Blåmunkar som värdväxt för dess larver.

Monkeblomvecklare - Cochylis pallidana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt