Art: Vägtåg - Juncus bufonius

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vägtåg som värdväxt för dess larver.

DD Vägtågssäckmal - Coleophora lassella

Översikt: Värdväxter
Familj: Tågväxter - Juncaceae
Släkte: Tåg - Juncus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt