Familj: Tågväxter - Juncaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Tågväxter som värdväxt för dess larver.

Ormbunksrotfjäril - Korscheltellus fusconebulosus
Silkessäckspinnare - Phalacropterix graslinella
Igelknoppsmal - Orthotelia sparganella
Tåghakmal - Glyphipterix thrasonella
Skogsfrylegräsmal - Elachista tengstromi
Fältfrylegräsmal - Elachista geminatella
Glänsande frylegräsmal - Elachista gleichenella
Fyrpunktsgräsmal - Elachista quadripunctella
Trapetsgräsmal - Elachista trapeziella
Havssävsgräsmal - Elachista scirpi
Grusstarrsgräsmal - Elachista utonella
Vithövdad gräsmal - Elachista albifrontella
Mindre silverpunktsgräsmal - Elachista nobilella
Skogsfrylesäckmal - Coleophora antennariella
Salttågssäckmal - Coleophora adjunctella
Ringtågsäckmal - Coleophora caespititiella
Ljussprötad tågsäckmal - Coleophora tamesis
Suddig tågsäckmal - Coleophora glaucicolella
Dyster frylesäckmal - Coleophora otidipennella
Tvillingtågsäckmal - Coleophora alticolella
Gullinjerad tågsäckmal - Coleophora taeniipennella
Parkfrylesäckmal - Coleophora sylvaticella
Vägtågssäckmal - Coleophora lassella
Strandtågssäckmal - Coleophora maritimella
Tågvecklare - Bactra lancealana
Vattrad sumpvecklare - Bactra furfurana
Tvillingsumpvecklare - Bactra lacteana
Gräselefant - Euthrix potatoria
Svartpunkterat sprötfly - Macrochilo cribrumalis
Dvärgmottfly - Hypenodes humidalis
Gulhalsat ängsfly - Apamea scolopacina
Svartvitt kärrfly - Celaena haworthii
Mindre stråfly - Denticucullus pygmina
Dvärgrörfly - Coenobia rufa
Rödbrunt gräsfly - Mythimna turca
Rödgrått gräsfly - Mythimna pudorina

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt