Art: Strandtåg - Juncus maritimus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Strandtåg som värdväxt för dess larver.

Strandtågssäckmal - Coleophora maritimella

Översikt: Värdväxter
Familj: Tågväxter - Juncaceae
Släkte: Tåg - Juncus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt