Art: Höstfibbla - Leontodon autumnalis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Höstfibbla som värdväxt för dess larver.

Vit borstspinnare - Cybosia mesomella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt