Art: Engelskt rajgräs - Lolium perenne

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Engelskt rajgräs som värdväxt för dess larver.

NT Silversmygare - Hesperia comma

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Repen - Lolium

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt