Art: Knippfryle - Luzula campestris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Knippfryle som värdväxt för dess larver.

Fältfrylegräsmal - Elachista geminatella
Svartvitt kärrfly - Celaena haworthii

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt