Art: Grenbingel - Mercurialis annua

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Grenbingel som värdväxt för dess larver.

Vitsprötad skymningssvärmare - Hyles euphorbiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt