Släkte: Binglar - Mercurialis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Binglar som värdväxt för dess larver.

Lundskuggvecklare - Olindia schumacherana
Vitsprötad skymningssvärmare - Hyles euphorbiae

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt