Art: Vitskråp - Petasites albus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vitskråp som värdväxt för dess larver.

Hästhovsrotvecklare - Epiblema grandaevana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt