Art: Timotej - Phleum pratense

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Timotej som värdväxt för dess larver.

Vitbandat glansfly - Deltote deceptoria

Översikt: Värdväxter
Familj: Gräs - Poaceae
Släkte: Timotejer - Phleum

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt