Art: Praktbrunört - Prunella grandiflora

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Praktbrunört som värdväxt för dess larver.

Brunörtsdvärgmal - Trifurcula headleyella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt