Art: Vejksel - Prunus mahaleb

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vejksel som värdväxt för dess larver.

Slånguldmal - Phyllonorycter spinicolellus

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt