Art: Revigt saltgräs - Puccinellia maritima

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Revigt saltgräs som värdväxt för dess larver.

Nätsäckspinnare - Whittleia retiella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt