Art: Vattenskräppa - Rumex hydrolapathum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vattenskräppa som värdväxt för dess larver.

Vattenskräppesäckmal - Coleophora hydrolapathella
Lansettvinge - Simyra albovenosa
Brun björnspinnare - Arctia caja

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt