Art: Ripvide - Salix glauca

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ripvide som värdväxt för dess larver.

Arktisk vårvecklare - Acleris arcticana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt