Art: Dvärgvide - Salix herbacea

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Dvärgvide som värdväxt för dess larver.

EN Nordisk igelkottsspinnare - Acerbia alpina

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt