Art: Ängssalvia - Salvia pratensis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ängssalvia som värdväxt för dess larver.

EN Hedvintermätare - Lycia zonaria
VU Streckhedspinnare - Spiris striata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt