Art: Bergkorsört - Senecio sylvaticus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Bergkorsört som värdväxt för dess larver.

Gullrisfjädermott - Platyptilia calodactyla

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt