Art: Vårkorsört - Senecio vernalis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vårkorsört som värdväxt för dess larver.

Korsörtsfjädermott - Platyptilia farfarella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt