Art: Korsört - Senecio vulgaris

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Korsört som värdväxt för dess larver.

Bymott - Udea accolalis
Bolmörtsknölfly - Heliothis peltigera

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt