Art: Säfferot - Seseli libanotis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Säfferot som värdväxt för dess larver.

VU Större säfferotsplattmal - Depressaria libanotidella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt