Släkte: Säfferötter - Seseli

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Säfferötter som värdväxt för dess larver.

Fyrpunktsplattmal - Agonopterix quadripunctata
Större säfferotsplattmal - Depressaria libanotidella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt