Art: Kålmolke - Sonchus oleraceus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kålmolke som värdväxt för dess larver.

Sallatsfrövecklare - Eucosma conterminana

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt