Art: Rödnarv - Spergularia rubra

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Rödnarv som värdväxt för dess larver.

Vitpunkterat lundfly - Sideridis turbida

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt