Familj: Nejlikväxter - Caryophyllaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nejlikväxter som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Leverplattmal - Levipalpus hepatariella
Arvfältmal - Scythris knochella
Sandfältmal - Scythris siccella
Knavelfältmal - Scythris cicadella
Grå kapselsäckmal - Coleophora lutarea
Svartvit säckmal - Coleophora albella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal - Coleophora lithargyrinella
Silverstreckad säckmal - Coleophora chalcogrammella
Större backglimssäckmal - Coleophora galbulipennella
Knytlingsäckmal - Coleophora scabrida
Såpörtssäckmal - Coleophora kyffhusana
Strimmig stjärnblomssäckmal - Coleophora striatipennella
Skarpringad stjärnblomssäckmal - Coleophora solitariella
Punkterad backglimssäckmal - Coleophora hackmani
Nejliksäckmal - Coleophora dianthi
Ljusringad backglimssäckmal - Coleophora nutantella
Såpnejlikesäckmal - Coleophora saponariella
Större silverdystermal - Eulamprotes wilkella
Såpnejlikmal - Caryocolum fischerellum
Backglimsmal - Caryocolum tischeriellum
Mindre arvmal - Caryocolum alsinellum
Rödblärearvmal - Caryocolum viscariellum
Smällglimsmal - Caryocolum vicinellum
Tjärblomstermal - Caryocolum amaurellum
Såpörtsmal - Caryocolum petryi
Backglimsgallmal - Caryocolum cauligenellum
Sandnejlikegallmal - Caryocolum arenariellum
Marmorerad arvmal - Caryocolum marmoreum
Ljusbandad arvmal - Caryocolum pullatellum
Rostfläckig arvmal - Caryocolum fraternellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal - Caryocolum blandellum
Alvararvmal - Caryocolum blandelloides
Svartbandad arvmal - Caryocolum blandulellum
Trefärgad stjärnblomsmal - Caryocolum tricolorellum
Vinterarvmal - Caryocolum junctellum
Lundstjärnblomsmal - Caryocolum cassellum
Klipparvmal - Caryocolum petrophilum
Mindre buskstjärnblomsmal - Caryocolum huebneri
Större buskstjärnblomsmal - Caryocolum kroesmanniellum
Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Större dagsvärmare - Macroglossum stellatarum
Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Roströd fältmätare - Xanthorhoe ferrugata
Backfältmätare - Xanthorhoe montanata
Gulvingad fältmätare - Camptogramma bilineata
Tvåspetsad fältmätare - Euphyia biangulata
Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata
Tvärbandad fältmätare - Martania taeniata
Blärefältmätare - Perizoma affinitata
Glimfältmätare - Perizoma hydrata
Brunflammig fältmätare - Perizoma flavofasciata
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
Dvärgmalmätare - Eupithecia pygmaeata
Nejlikmalmätare - Eupithecia fennoscandica
Glimmalmätare - Eupithecia venosata
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Solfly - Panemeria tenebrata
Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Vitpunktslövfly - Caradrina clavipalpis
Gulbrunt lövfly - Hoplodrina octogenaria
Maskroslövfly - Hoplodrina blanda
Jordgrått ängsfly - Apamea oblonga
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Tandlundfly - Hada plebeja
Hålrotsfly - Hyssia cavernosa
Kålfly - Mamestra brassicae
Vitpunkterat lundfly - Sideridis turbida
Vitribbat lundfly - Sideridis reticulata
Större vitblärefly - Hadena bicruris
Glimrotsfly - Conisania luteago
Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
Vitbandat nejlikfly - Hadena compta
Praktnejlikfly - Hadena confusa
Vitfläckat nejlikfly - Hadena albimacula
Gulpudrat nejlikfly - Hadena filograna
Blågrått nejlikfly - Hadena caesia
Violettrött nejlikfly - Sideridis rivularis
Gulbrunt nejlikfly - Hadena perplexa
Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis
Tallhedsfly - Lasionhada proxima
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Tegelrött gräsfly - Mythimna ferrago
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Spårjordfly - Agrotis vestigialis
Träfärgat jordfly - Axylia putris
Grönt jordfly - Actebia praecox
Skiffergrått jordfly - Standfussiana lucernea
C-tecknat jordfly - Xestia c-nigrum
Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Skuggjordfly - Xestia stigmatica
Gulfläckigt jordfly - Xestia xanthographa
Rödviolett skogsfly - Cerastis rubricosa
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt