Familj: Nejlikväxter - Caryophyllaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Nejlikväxter som värdväxt för dess larver.

Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
VU Leverplattmal - Levipalpus hepatariella
CR Arvfältmal - Scythris knochella
VU Sandfältmal - Scythris siccella
Knavelfältmal - Scythris cicadella
Grå kapselsäckmal - Coleophora lutarea
EN Svartvit säckmal - Coleophora albella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal - Coleophora lithargyrinella
EN Silverstreckad säckmal - Coleophora chalcogrammella
VU Större backglimssäckmal - Coleophora galbulipennella
VU Knytlingsäckmal - Coleophora scabrida
VU Såpörtssäckmal - Coleophora kyffhusana
Strimmig stjärnblomssäckmal - Coleophora striatipennella
VU Skarpringad stjärnblomssäckmal - Coleophora solitariella
VU Punkterad backglimssäckmal - Coleophora hackmani
EN Nejliksäckmal - Coleophora dianthi
VU Ljusringad backglimssäckmal - Coleophora nutantella
Såpnejlikesäckmal - Coleophora saponariella
Större silverdystermal - Eulamprotes wilkella
Såpnejlikmal - Caryocolum fischerellum
VU Backglimsmal - Caryocolum tischeriellum
Mindre arvmal - Caryocolum alsinellum
NT Rödblärearvmal - Caryocolum viscariellum
Smällglimsmal - Caryocolum vicinellum
Tjärblomstermal - Caryocolum amaurellum
VU Såpörtsmal - Caryocolum petryi
EN Backglimsgallmal - Caryocolum cauligenellum
EN Sandnejlikegallmal - Caryocolum arenariellum
DD Marmorerad arvmal - Caryocolum marmoreum
Ljusbandad arvmal - Caryocolum pullatellum
Rostfläckig arvmal - Caryocolum fraternellum
Svartfläckig buskstjärnblomsmal - Caryocolum blandellum
NT Alvararvmal - Caryocolum blandelloides
Svartbandad arvmal - Caryocolum blandulellum
Trefärgad stjärnblomsmal - Caryocolum tricolorellum
Vinterarvmal - Caryocolum junctellum
Lundstjärnblomsmal - Caryocolum cassellum
Klipparvmal - Caryocolum petrophilum
NT Mindre buskstjärnblomsmal - Caryocolum huebneri
Större buskstjärnblomsmal - Caryocolum kroesmanniellum
Gulaktig gråvecklare - Cnephasia longana
Större dagsvärmare - Macroglossum stellatarum
CR Gulgrå lövmätare - Scopula marginepunctata
Roströd fältmätare - Xanthorhoe ferrugata
Backfältmätare - Xanthorhoe montanata
Gulvingad fältmätare - Camptogramma bilineata
Tvåspetsad fältmätare - Euphyia biangulata
Vinklad fältmätare - Euphyia unangulata
Tvärbandad fältmätare - Martania taeniata
Blärefältmätare - Perizoma affinitata
NT Glimfältmätare - Perizoma hydrata
NT Brunflammig fältmätare - Perizoma flavofasciata
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
NT Dvärgmalmätare - Eupithecia pygmaeata
VU Nejlikmalmätare - Eupithecia fennoscandica
NT Glimmalmätare - Eupithecia venosata
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
RE Solfly - Panemeria tenebrata
VU Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
NT Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
RE Gulfläckigt klippfly - Polymixis flavicincta
Vitpunktslövfly - Caradrina clavipalpis
Gulbrunt lövfly - Hoplodrina octogenaria
Maskroslövfly - Hoplodrina blanda
Jordgrått ängsfly - Apamea oblonga
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Tandlundfly - Hada plebeja
Hålrotsfly - Hyssia cavernosa
Kålfly - Mamestra brassicae
EN Vitpunkterat lundfly - Sideridis turbida
Vitribbat lundfly - Sideridis reticulata
NT Större vitblärefly - Hadena bicruris
Glimrotsfly - Conisania luteago
NT Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
NT Vitbandat nejlikfly - Hadena compta
NT Praktnejlikfly - Hadena confusa
NT Vitfläckat nejlikfly - Hadena albimacula
VU Gulpudrat nejlikfly - Hadena filograna
Blågrått nejlikfly - Hadena caesia
Violettrött nejlikfly - Sideridis rivularis
VU Gulbrunt nejlikfly - Hadena perplexa
VU Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis
Tallhedsfly - Lasionhada proxima
Tjockhornsfly - Eriopygodes imbecillus
Tegelrött gräsfly - Mythimna ferrago
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Spårjordfly - Agrotis vestigialis
Träfärgat jordfly - Axylia putris
Grönt jordfly - Actebia praecox
Skiffergrått jordfly - Standfussiana lucernea
C-tecknat jordfly - Xestia c-nigrum
RE Trapetsjordfly - Xestia ditrapezium
Gråhalsat jordfly - Xestia triangulum
Skuggjordfly - Xestia stigmatica
Gulfläckigt jordfly - Xestia xanthographa
Rödviolett skogsfly - Cerastis rubricosa
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Fläckig björnspinnare - Arctia villica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt