Släkte: Glimmar - Silene

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Glimmar som värdväxt för dess larver.

Svartvit säckmal - Coleophora albella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal - Coleophora lithargyrinella
Större backglimssäckmal - Coleophora galbulipennella
Punkterad backglimssäckmal - Coleophora hackmani
Ljusringad backglimssäckmal - Coleophora nutantella
Backglimsmal - Caryocolum tischeriellum
Rödblärearvmal - Caryocolum viscariellum
Smällglimsmal - Caryocolum vicinellum
Backglimsgallmal - Caryocolum cauligenellum
Blärefältmätare - Perizoma affinitata
Glimfältmätare - Perizoma hydrata
Brunflammig fältmätare - Perizoma flavofasciata
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
Nejlikmalmätare - Eupithecia fennoscandica
Glimmalmätare - Eupithecia venosata
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Maskroslövfly - Hoplodrina blanda
Jordgrått ängsfly - Apamea oblonga
Hålrotsfly - Hyssia cavernosa
Vitribbat lundfly - Sideridis reticulata
Större vitblärefly - Hadena bicruris
Glimrotsfly - Conisania luteago
Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
Vitbandat nejlikfly - Hadena compta
Praktnejlikfly - Hadena confusa
Vitfläckat nejlikfly - Hadena albimacula
Gulpudrat nejlikfly - Hadena filograna
Blågrått nejlikfly - Hadena caesia
Violettrött nejlikfly - Sideridis rivularis
Gulbrunt nejlikfly - Hadena perplexa
Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis
Tallhedsfly - Lasionhada proxima
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt