Släkte: Glimmar - Silene

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Glimmar som värdväxt för dess larver.

EN Svartvit säckmal - Coleophora albella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal - Coleophora lithargyrinella
VU Större backglimssäckmal - Coleophora galbulipennella
VU Punkterad backglimssäckmal - Coleophora hackmani
VU Ljusringad backglimssäckmal - Coleophora nutantella
VU Backglimsmal - Caryocolum tischeriellum
NT Rödblärearvmal - Caryocolum viscariellum
Smällglimsmal - Caryocolum vicinellum
EN Backglimsgallmal - Caryocolum cauligenellum
Blärefältmätare - Perizoma affinitata
NT Glimfältmätare - Perizoma hydrata
NT Brunflammig fältmätare - Perizoma flavofasciata
Tvillingfläckad fältmätare - Mesotype didymata
VU Nejlikmalmätare - Eupithecia fennoscandica
NT Glimmalmätare - Eupithecia venosata
Droppmetallfly - Macdunnoughia confusa
VU Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Grått höstfly - Ammoconia caecimacula
Maskroslövfly - Hoplodrina blanda
Jordgrått ängsfly - Apamea oblonga
Hålrotsfly - Hyssia cavernosa
Vitribbat lundfly - Sideridis reticulata
NT Större vitblärefly - Hadena bicruris
Glimrotsfly - Conisania luteago
NT Mindre vitblärefly - Hadena capsincola
NT Vitbandat nejlikfly - Hadena compta
NT Praktnejlikfly - Hadena confusa
NT Vitfläckat nejlikfly - Hadena albimacula
VU Gulpudrat nejlikfly - Hadena filograna
Blågrått nejlikfly - Hadena caesia
Violettrött nejlikfly - Sideridis rivularis
VU Gulbrunt nejlikfly - Hadena perplexa
VU Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis
Tallhedsfly - Lasionhada proxima
Mindre igelkottsspinnare - Parasemia plantaginis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt