Släkte: Slöjor - Gypsophila

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Slöjor som värdväxt för dess larver.

VU Såpörtssäckmal - Coleophora kyffhusana
VU Såpörtsmal - Caryocolum petryi
VU Ockragult nejlikfly - Hadena irregularis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt