Art: Såpört - Gypsophila fastigiata

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Såpört som värdväxt för dess larver.

VU Såpörtssäckmal - Coleophora kyffhusana
VU Såpörtsmal - Caryocolum petryi

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt