Släkte: Knavlar - Scleranthus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Knavlar som värdväxt för dess larver.

Knavelfältmal - Scythris cicadella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt