Art: Vitknavel - Scleranthus perennis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vitknavel som värdväxt för dess larver.

Knavelfältmal - Scythris cicadella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt