Art: Grönknavel - Scleranthus annuus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Grönknavel som värdväxt för dess larver.

Knavelfältmal - Scythris cicadella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt