Art: Källarv - Stellaria alsine

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Källarv som värdväxt för dess larver.

Skarpringad stjärnblomssäckmal - Coleophora solitariella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt