Art: Lundarv - Stellaria nemorum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lundarv som värdväxt för dess larver.

Lundstjärnblomsmal - Caryocolum cassellum
Tvåspetsad fältmätare - Euphyia biangulata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt