Art: Kustruta - Thalictrum minus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Kustruta som värdväxt för dess larver.

EN Grå strimmätare - Horisme aemulata
NT Piltecknad fältmätare - Gagitodes sagittata

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt