Art: Skogsklöver - Trifolium medium

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Skogsklöver som värdväxt för dess larver.

EN Klöversobermal - Anacampsis fuscella
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt