Familj: Ärtväxter - Fabaceae

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ärtväxter som värdväxt för dess larver.

NT Alvardvärgmal - Trifurcula cryptella
CR Stranddvärgmal - Trifurcula eurema
NT Ängsdvärgmal - Trifurcula subnitidella
Silkessäckspinnare - Phalacropterix graslinella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Vickerstyltmal - Parectopa ononidis
Gökärtsguldmal - Phyllonorycter nigrescentellus
Lusernguldmal - Phyllonorycter insignitellus
Svartspetsad puckelmal - Leucoptera lotella
Gullregnsmal - Leucoptera laburnella
Harrispuckelmal - Leucoptera spartifoliella
Rödbrämad harrisplattmal - Agonopterix nervosa
NT Harrisbladsplattmal - Agonopterix scopariella
EN Ginstplattmal - Agonopterix atomella
Harrisskottplattmal - Agonopterix assimilella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
VU Sandfältmal - Scythris siccella
EN Ginstfältmal - Scythris crypta
Sötväpplingssäckmal - Coleophora trifolii
Tidig grönglanssäckmal - Coleophora frischella
RE Sandvedelssäckmal - Coleophora onobrychiella
RE Mindre sötvedelssäckmal - Coleophora colutella
EN Ginstsäckmal - Coleophora genistae
NT Jungfrusäckmal - Coleophora parthenogenella
Käringtandssäckmal - Coleophora discordella
Fjällsprötad grönglanssäckmal - Coleophora deauratella
Klövergrönglanssäckmal - Coleophora mayrella
NT Större sötvedelssäckmal - Coleophora gallipennella
Getväpplingssäckmal - Coleophora vulnerariae
Pulvermal - Xystophora pulveratella
Harrisstävmal - Mirificarma mulinella
Tvåbandad stävmal - Chionodes lugubrellus
Kärrvialsstävmal - Athrips tetrapunctellus
EN Motfläckspalpmal - Syncopacma sangiella
Vitfläckspalpmal - Syncopacma cinctella
Bandpalpmal - Syncopacma taeniolella
Vickerpalpmal - Syncopacma karvoneni
Getväpplingspalpmal - Aproaerema anthyllidellum
EN Klöversobermal - Anacampsis fuscella
EN Harrisbuskpalpmal - Anarsia spartiella
VU Sandklövernålmal - Dichomeris limosella
Ängspalpmal - Brachmia blandella
Fjällbastardsvärmare - Zygaena exulans
NT Smalsprötad bastardsvärmare - Zygaena osterodensis
NT Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae
NT Sexfläckig bastardsvärmare - Zygaena filipendulae
NT Bredbrämad bastardsvärmare - Zygaena lonicerae
NT Vickerglasvinge - Bembecia ichneumoniformis
Tistelgulvecklare - Agapeta hamana
Större gulfläcksgråvecklare - Eana penziana
Sensommargråvecklare - Cnephasia stephensiana
Stäppgråvecklare - Cnephasia pasiuana
Småprickig gråvecklare - Cnephasia genitalana
Försommargråvecklare - Cnephasia communana
Tulkörtsvecklare - Sparganothis pilleriana
Rostbrun bredvecklare - Epagoge grotiana
Mindre vitbandsvecklare - Periclepsis cinctana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Vårbredvecklare - Philedonides lunana
Berberisbredvecklare - Choristoneura diversana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Timjangrundvecklare - Celypha cespitana
Föränderlig brokvecklare - Celypha lacunana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
NT Kärrvialssikelvecklare - Ancylis paludana
Gökärtssikelvecklare - Ancylis badiana
Dubbelmånvecklare - Grapholita fissana
Klövervecklare - Grapholita compositella
NT Sötvedelsvecklare - Grapholita pallifrontana
Fjällvedelsvecklare - Grapholita aureolana
VU Skogsklövervecklare - Grapholita caecana
NT Backvialsvecklare - Grapholita gemmiferana
Majvecklare - Grapholita jungiella
Månfläcksvecklare - Grapholita lunulana
Vickervecklare - Grapholita orobana
Ärtvecklare - Cydia nigricana
Käringtandsvecklare - Cydia succedana
Lusernvecklare - Cydia medicaginis
NT Puktörnevecklare - Cydia microgrammana
Johannesörtsvecklare - Lathronympha strigana
Stinksyskefjädermott - Amblyptilia acanthadactyla
Stormhattsfjädermott - Amblyptilia punctidactyla
NT Puktörnefjädermott - Marasmarcha lunaedactyla
Humleblomsterfjädermott - Geina didactyla
Vitt fjädermott - Pterophorus pentadactylus
Spetsvingat mossmott - Synaphe punctalis
Krattmott - Endotricha flammealis
Strandvialsmott - Pima boisduvaliella
Tropikärtmott - Etiella zinckenella
Käringtandsmott - Oncocera semirubella
Gråborotmott - Nyctegretis lineana
Ginstmott - Eurrhypis pollinalis
Kovallmott - Anania fuscalis
Tistelängsmott - Sitochroa verticalis
Vitfläckigt ängsmott - Anania funebris
Nattflymott - Nomophila noctuella
Ängsringspinnare - Malacosoma castrense
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Ekspinnare - Lasiocampa quercus
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Skogsvisslare - Erynnis tages
Skogsvitvinge - Leptidea sinapis
Ängsvitvinge - Leptidea juvernica
Ljusgul höfjäril - Colias hyale
NT Högnordisk höfjäril - Colias hecla
Fjällhöfjäril - Colias tyche
Rödgul höfjäril - Colias crocea
NT Mindre blåvinge - Cupido minimus
Kortsvansad blåvinge - Cupido argiades
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Klöverblåvinge - Glaucopsyche alexis
Ljungblåvinge - Plebejus argus
Hedblåvinge - Plebejus idas
CR Kronärtsblåvinge - Plebejus argyrognomon
NT Högnordisk blåvinge - Agriades aquilo
Fjällvickerblåvinge - Agriades orbitulus
Ängsblåvinge - Cyaniris semiargus
NT Väpplingblåvinge - Polyommatus dorylas
Silverblåvinge - Polyommatus amandus
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus
Grönsnabbvinge - Callophrys rubi
Storfläckig pärlemorfjäril - Issoria lathonia
Rutig buskmätare - Chiasmia clathrata
VU Spetsvingemätare - Hypoxystis pluviaria
Björkmätare - Biston betularia
NT Hedmätare - Selidosema brunnearia
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Pudermätare - Perconia strigillaria
CR Daggig ginstmätare - Pseudoterpna pruinata
NT Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
Lädermätare - Rhodostrophia vibicaria
Vickerbackmätare - Scotopteryx chenopodiata
EN Gulstreckad backmätare - Scotopteryx mucronata
VU Gråstreckad backmätare - Scotopteryx luridata
Gulvingad fältmätare - Camptogramma bilineata
Tvåsporrig malmätare - Gymnoscelis rufifasciata
Större harrismätare - Chesias legatella
EN Rödtonad ginstmätare - Chesias rufata
Helfläckat vickerfly - Lygephila pastinum
NT Tvärbandat vickerfly - Lygephila viciae
NT Ljusribbat vickerfly - Lygephila craccae
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
Gammafly - Autographa gamma
VU Fjällmetallfly - Syngrapha hochenwarthi
VU Kardväddsknölfly - Heliothis viriplaca
Bolmörtsknölfly - Heliothis peltigera
Guldfly - Pyrrhia umbra
Större sälgfly - Orthosia incerta
Grått sälgfly - Orthosia gracilis
Brunbandat sälgfly - Orthosia opima
NT Streckbackfly - Agrochola lychnidis
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Gulhövdat plattfly - Conistra erythrocephala
Större mantelfly - Xylena exsoleta
Mindre mantelfly - Xylena vetusta
Gråvitt klippfly - Antitype chi
Kamsprötat puckelfly - Aporophyla lueneburgensis
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Mindre glansfly - Elaphria venustula
Mörkbrunt skuggfly - Rusina ferruginea
Tandfly - Phlogophora meticulosa
NT Större hedfly - Polia richardsoni
Blåbärslundfly - Lacanobia w-latinum
Brunt lundfly - Lacanobia thalassina
Brokigt lundfly - Lacanobia contigua
Mångformigt lundfly - Lacanobia suasa
Vitfläckigt lundfly - Melanchra persicariae
Ärtfly - Ceramica pisi
Kålfly - Mamestra brassicae
Gråsvart fjällfly - Lasionycta dovrensis
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Obeliskjordfly - Euxoa obelisca
Barkfärgat jordfly - Agrotis clavis
Tandat johannesörtsfly - Actinotia polyodon
Grönt jordfly - Actebia praecox
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica
Bredbandat bandfly - Noctua fimbriata
Leverbrunt bandfly - Noctua comes
Vinkeljordfly - Opigena polygona
C-tecknat jordfly - Xestia c-nigrum
NT Hedjordfly - Xestia castanea
Vitpucklig trågspinnare - Nola aerugula
Rostvinge - Phragmatobia fuliginosa
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum
Grå tigerspinnare - Diaphora mendica
Citrongul igelkottsspinnare - Rhyparia purpurata
Rödfransad björnspinnare - Diacrisia sannio
Brun björnspinnare - Arctia caja
Askgrå harfotsspinnare - Dicallomera fascelina
VU Ljungtofsspinnare - Orgyia antiquoides

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt