Släkte: Käringtänder - Lotus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Käringtänder som värdväxt för dess larver.

Alvardvärgmal - Trifurcula cryptella
Stranddvärgmal - Trifurcula eurema
Ängsdvärgmal - Trifurcula subnitidella
Snäcksäckspinnare - Apterona helicoidella
Svartspetsad puckelmal - Leucoptera lotella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
Sandfältmal - Scythris siccella
Mindre sötvedelssäckmal - Coleophora colutella
Käringtandssäckmal - Coleophora discordella
Pulvermal - Xystophora pulveratella
Tvåbandad stävmal - Chionodes lugubrellus
Motfläckspalpmal - Syncopacma sangiella
Vitfläckspalpmal - Syncopacma cinctella
Bandpalpmal - Syncopacma taeniolella
Getväpplingspalpmal - Aproaerema anthyllidellum
Sandklövernålmal - Dichomeris limosella
Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae
Sexfläckig bastardsvärmare - Zygaena filipendulae
Bredbrämad bastardsvärmare - Zygaena lonicerae
Vickerglasvinge - Bembecia ichneumoniformis
Större gulfläcksgråvecklare - Eana penziana
Försommargråvecklare - Cnephasia communana
Mindre vitbandsvecklare - Periclepsis cinctana
Fjäderbredvecklare - Philedone gerningana
Prickig snedbandsvecklare - Clepsis senecionana
Finmönstrad brokvecklare - Celypha rivulana
Klövervecklare - Grapholita compositella
Käringtandsvecklare - Cydia succedana
Johannesörtsvecklare - Lathronympha strigana
Spetsvingat mossmott - Synaphe punctalis
Krattmott - Endotricha flammealis
Strandvialsmott - Pima boisduvaliella
Käringtandsmott - Oncocera semirubella
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Skogsvisslare - Erynnis tages
Skogsvitvinge - Leptidea sinapis
Ängsvitvinge - Leptidea juvernica
Ljusgul höfjäril - Colias hyale
Rödgul höfjäril - Colias crocea
Mindre blåvinge - Cupido minimus
Kortsvansad blåvinge - Cupido argiades
Ljungblåvinge - Plebejus argus
Hedblåvinge - Plebejus idas
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus
Hedmätare - Selidosema brunnearia
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Rödlätt lövmätare - Scopula rubiginata
Vickerbackmätare - Scotopteryx chenopodiata
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Obeliskjordfly - Euxoa obelisca
Grönt jordfly - Actebia praecox
Vitpucklig trågspinnare - Nola aerugula

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt