Art: Käringtand - Lotus corniculatus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Käringtand som värdväxt för dess larver.

Alvardvärgmal - Trifurcula cryptella
Stranddvärgmal - Trifurcula eurema
Ängsdvärgmal - Trifurcula subnitidella
Svartspetsad puckelmal - Leucoptera lotella
Ögonbrynsfältmal - Scythris picaepennis
Sandfältmal - Scythris siccella
Käringtandssäckmal - Coleophora discordella
Pulvermal - Xystophora pulveratella
Tvåbandad stävmal - Chionodes lugubrellus
Motfläckspalpmal - Syncopacma sangiella
Vitfläckspalpmal - Syncopacma cinctella
Bandpalpmal - Syncopacma taeniolella
Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae
Sexfläckig bastardsvärmare - Zygaena filipendulae
Bredbrämad bastardsvärmare - Zygaena lonicerae
Vickerglasvinge - Bembecia ichneumoniformis
Klövervecklare - Grapholita compositella
Johannesörtsvecklare - Lathronympha strigana
Käringtandsmott - Oncocera semirubella
Skogsvisslare - Erynnis tages
Skogsvitvinge - Leptidea sinapis
Rödgul höfjäril - Colias crocea
Mindre blåvinge - Cupido minimus
Hedblåvinge - Plebejus idas
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus
Hedmätare - Selidosema brunnearia
Vitgördlad lavmätare - Cleora cinctaria
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Mindre ringmätare - Charissa obscurata
Vickerbackmätare - Scotopteryx chenopodiata
Obeliskjordfly - Euxoa obelisca

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt