Släkte: Gullregn - Laburnum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Gullregn som värdväxt för dess larver.

Gullregnsmal - Leucoptera laburnella
Rödbrämad harrisplattmal - Agonopterix nervosa

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt