Art: Sydgullregn - Laburnum anagyroides

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Sydgullregn som värdväxt för dess larver.

Gullregnsmal - Leucoptera laburnella

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt