Släkte: Lupiner - Lupinus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Lupiner som värdväxt för dess larver.

Gullregnsmal - Leucoptera laburnella
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Björkmätare - Biston betularia

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt