Släkte: Vickrar - Vicia

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vickrar som värdväxt för dess larver.

Silkessäckspinnare - Phalacropterix graslinella
Gökärtsguldmal - Phyllonorycter nigrescentellus
Mindre sötvedelssäckmal - Coleophora colutella
Pulvermal - Xystophora pulveratella
Tvåbandad stävmal - Chionodes lugubrellus
Vickerpalpmal - Syncopacma karvoneni
Getväpplingspalpmal - Aproaerema anthyllidellum
Smalsprötad bastardsvärmare - Zygaena osterodensis
Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae
Bredbrämad bastardsvärmare - Zygaena lonicerae
Sensommargråvecklare - Cnephasia stephensiana
Gökärtssikelvecklare - Ancylis badiana
Dubbelmånvecklare - Grapholita fissana
Majvecklare - Grapholita jungiella
Månfläcksvecklare - Grapholita lunulana
Vickervecklare - Grapholita orobana
Ärtvecklare - Cydia nigricana
Ärtmott - Etiella zinckenella
Klöverspinnare - Lasiocampa trifolii
Gräsulv - Macrothylacia rubi
Skogsvitvinge - Leptidea sinapis
Ängsvitvinge - Leptidea juvernica
Ljusgul höfjäril - Colias hyale
Rödgul höfjäril - Colias crocea
Tosteblåvinge - Celastrina argiolus
Klöverblåvinge - Glaucopsyche alexis
Ängsblåvinge - Cyaniris semiargus
Silverblåvinge - Polyommatus amandus
Puktörneblåvinge - Polyommatus icarus
Hedmätare - Selidosema brunnearia
Ängsmätare - Ematurga atomaria
Grå ringmätare - Elophos vittaria
Svartribbad vitvingemätare - Siona lineata
Pudermätare - Perconia strigillaria
Vickerbackmätare - Scotopteryx chenopodiata
Helfläckat vickerfly - Lygephila pastinum
Tvärbandat vickerfly - Lygephila viciae
Ljusribbat vickerfly - Lygephila craccae
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
Guldfly - Pyrrhia umbra
Kantfläckigt backfly - Agrochola litura
Mörkbrunt skuggfly - Rusina ferruginea

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt