Släkte: Ärter - Pisum

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Ärter som värdväxt för dess larver.

Kålfly - Mamestra brassicae
Prickig tigerspinnare - Spilosoma lubricipedum

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt