Släkte: Vialer - Lathyrus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Vialer som värdväxt för dess larver.

Gökärtsguldmal - Phyllonorycter nigrescentellus
Pulvermal - Xystophora pulveratella
Kärrvialsstävmal - Athrips tetrapunctellus
Vickerpalpmal - Syncopacma karvoneni
Getväpplingspalpmal - Aproaerema anthyllidellum
NT Smalsprötad bastardsvärmare - Zygaena osterodensis
NT Mindre bastardsvärmare - Zygaena viciae
NT Bredbrämad bastardsvärmare - Zygaena lonicerae
NT Vickerglasvinge - Bembecia ichneumoniformis
NT Kärrvialssikelvecklare - Ancylis paludana
Gökärtssikelvecklare - Ancylis badiana
NT Backvialsvecklare - Grapholita gemmiferana
Majvecklare - Grapholita jungiella
Månfläcksvecklare - Grapholita lunulana
Vickervecklare - Grapholita orobana
Ärtvecklare - Cydia nigricana
Kovallmott - Anania fuscalis
Skogsvitvinge - Leptidea sinapis
Ängsvitvinge - Leptidea juvernica
Silverblåvinge - Polyommatus amandus
Rutig buskmätare - Chiasmia clathrata
Pudermätare - Perconia strigillaria
Vickerbackmätare - Scotopteryx chenopodiata
Helfläckat vickerfly - Lygephila pastinum
NT Tvärbandat vickerfly - Lygephila viciae
NT Ljusribbat vickerfly - Lygephila craccae
Vitbrokigt slåtterfly - Euclidia mi
Gulbrokigt slåtterfly - Euclidia glyphica
Gråvitt klippfly - Antitype chi
Brunviolett ängsfly - Mniotype satura
Sandfältsjordfly - Euxoa cursoria
Ljusfläckat jordfly - Actebia fennica

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt