Släkte: Klovedlar - Oxytropis

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klovedlar som värdväxt för dess larver.

Sexfläckig bastardsvärmare - Zygaena filipendulae
Fjällhöfjäril - Colias tyche
Högnordisk blåvinge - Agriades aquilo

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt