Släkte: Klöverärter - Tetragonolobus

Länkar

Fjärilar

Lista på fjärilar som använder Klöverärter som värdväxt för dess larver.

CR Stranddvärgmal - Trifurcula eurema
NT Vickerglasvinge - Bembecia ichneumoniformis

Lepidoptera.se - Magnus Unger - Kontakt